top of page

condicions de compra 

Els presents Termes i Condicions ( d'ara endavant «T&C») reglamenten el servei de compra on line que permetrà la contractació dels productes oferts en el lloc web www.baixas.es . Nova Baixas, SL ( d'ara endavant Baixas) és titular del lloc web i proveïdor de productes que es comercialitzen a través del mateix.

La relació contractual de compra venda implica l'entrega, a canvi d'un preu determinat expressament en el lloc web , d'un producte.
La compra a través d'aquest lloc web suposa l'adhesió als T&C en la versió publicada en el moment en què s'accedeix al Lloc Web, el que implica que l'Usuari:
Ha llegit i entès el que s'exposa en el present document.
És una persona amb capacitat prou per contractar.
S'encarrega de complir les obligacions recollides en l'escrit.
L'Usuari respon de la veracitat de les dades que facilita durant el procés de compra on line. També, en cas que la contractació en el lloc web demandi el registre de l'Usuari, aquest té plena responsabilitat sobre l'ús i custòdia del nom d'usuari i contrasenya que se li faciliti, responen dels actes que amb aquests es realitzin.
L'Usuari haurà d'avisar al prestador, quan en tingui coneixement, sobre la pèrdua, revelació o accés no autoritzat d'un tercer a la seva àrea privada d'Usuari enregistrat.
Baixas es reserva la facultat de modificar els presents T&C, sense que això afecti els productes o serveis que s'hagin adquirit a través del lloc web amb anterioritat a aquesta modificació.

1.COMANDES I CONDICIONS DE VENDA

Per poder contractar una comanda, l'Usuari haurà de ser major de 18 anys..
Per poder realitzar una comanda, l'Usuari haurà de facilitat totes les dades sol·licitades en el procés de compra, que seran necessaris per atendre correctament l'encàrrec.
Per efectuar compres en el Lloc Web, i el servei d'entrega a domicili, és necessari que l'adreça de recepció del paquet i l'adreça de facturació estiguin localitzats a Barcelona , Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, l'Hospitalet de LLobregat, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Esplugues de Llobregat, Viladecans i Gavà. En la resta del territori no es fan enviaments.

2. PREU, FORMA DE VENDA I CODIS DE DESCOMPTE

Tots els preus dels productes o serveis del lloc web inclouen l'IVA i la reste d'impostos que poden ser d'aplicació. Sempre, els preus s'expressen en Euros (€).
Els preus mostrats per cada producte o servei no inclouen les despeses d'enviament, assegurança d'enviament o qualsevol servei addicional al producte adquirit, excepte que s'indiqui el contrari.
Qualsevol d'aquestes despeses addicionals que siguin d'aplicació seran anunciats a l'Usuari abans d'oficialitzar la compra.
Els preus aplicables en cada producte o servei seran publicats al lloc web i aplicats de forma directa pel procés de contractació en l'última fase d'aquesta. L'Usuari admet que la valoració econòmica d'alguns productes oferts poden variar en temps real. En qualsevol cas, això serà sempre comunicat prèviament en la formalització de la compra venda.
L'Usuari s'obliga a pagar en el moment de realitzar la comanda i podrà pagar amb els mètodes de pagament especificats en el Lloc Web.
A posteriori a què el pagament sigui efectuat, l'usuari rebrà un e-mail de confirmació de la comanda, en el qual s'inclou un resum dels articles adquirits , la modalitat d'enviament i l'adreça de destinació.

Baixas podrà proposar periòdicament codis de descompte als seus usuaris. Aquests descomptes només podran aplicar-se conforme a les regles especificades per Baixas respecte a cada codi, i sempre els usuaris podran utilitzar un únic codi per comanda. La utilització de codis de descompte no seran compatibles amb determinades accions promocionals i col·leccions.

3. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

Baixas entregarà les comandes en l'adreça indicada per l'Usuari en el corresponent formulari de compra.
Baixas no assumeix cap responsabilitat quan l'entrega de les comandes no es realitzi a conseqüència de què les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes, així com qualsevol altre causa que sigui culpa de l'Usuari.
Baixas farà totes les mesures necessàries perquè l'entrega pugui realitzar-se en el termini acordat. Baixas considera la confirmació del pagament, per qualsevol dels mètodes habilitats, una condició necessària per poder mantenir els terminis d'entrega. Tot i això, és important remarcar que els terminis que s'indiquen a l'Usuari són una estimació i és possible que varin per motius de logística, estoc o incapacitat d'elaborar el producte sol·licitat per manca de temps.
Es podran consultar els terminis d'entrega en el formulari de compra.   
L'entrega es considerarà efectuada a partir del moment en el qual Baixas o l'empresa de transports contractada per aquest motiu, posi el producte a disposició de l'Usuari.

4. CANVIS I DEVOLUCIONS

La política de canvis i devolucions només s'aplica en aquells productes comprats a través del Lloc web oficial .


4.1 PRODUCTE DEFECTUÓS.
En caso de tractar-se d'un producte defectuós, s'haurà de posar en contacte mitjançant e mail a serveis@baixas.es i enviar-nos una foto d'on es mostren amb claredat els desperfectes i tractarem de verificar que el producte és realment defectuós.


4.2 COMANDA ERRÒNIA


En cas de rebre una comanda que no es correspon amb el que s'ha comprat, s'haurà de posar en contacte amb serveis@baixas.es i enviar-nos una imatge on es mostra tot el que s'ha rebut i el comprovant de pagament i enviament. Es donarà una solució un cop verificat el contingut.
En cas que s'hagi de retornar el producte, Baixas es farà càrrec de les despeses d'enviament. En el mateix moment que es verifiqui l'error i es realitzarà el reemborsament o canvi a l'Usuari afectat.

El producte no s'ha d'haver consumit i haurà d'estar en la seva capsa o envàs original i amb les etiquetes que l'acompanyaven.

4.3 CANVIS O DEVOLUCIONS DE LA COMANDA.


Per fer canvis o devolucions, s'haurà de tornar el producte. El producte haurà d'estar en perfectes condicions, i sense consumir i en el seu embalatge original. El cost de la devolució en cas de ser enviat per correu postal serà assumit pel client.
L'Usuari es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu serveis@baixas.es per rebre més instruccions sobre com fer una devolució .


4.4 TERMINI PER LA RECEPCIÓ DEL REEMBORSAMENT


Un cop el paquet ha estat tornat a les nostres oficines, serà processat abans d'aprovar la devolució.
Si la devolució ha estat aprovada, s'emetrà un reemborsament complet del preu de la mercaderia i es notificarà per correu. Un cop fet el reemborsament, caldrà esperar que es faci efectiu en un període de 5-10 laborables.

5. ÚS DEL LLOC WEB

El Lloc Web proporciona l'accés a continguts d'Internet que pertanyen a Baixas en els quals l'Usuari pugui tenir accés. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'acaba en el registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'Usuari serà responsable de donar informació verdadera i lícita.
L'Usuari es responsabilitza en fer ús adequat dels continguts i serveis que Baixas ofereix mitjançant el seu lloc web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per accedir en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-i il·legal, apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provar danys en els sistemes físics i lògics de Baixas, els seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (IV) intentar accedir, en el seu cas a utilitzar comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.


Baixas es reserva el dret d'esborrar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no siguin adequats per a la seva publicació.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Baixas, de per si o com cessionària, és posseïdor de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva web, així com dels elements que hi ha en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeos, software o textos, marques, logotips, combinació de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats , programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés, ús, etc., titularitat de Baixas o bé del seus llicenciats.


Tots els drets reservats. En virtut de l'exposat en els articles 8 y 32.1 , paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i mitjançant qualsevol mitjà tecnològic, sense l'autorització obligatòria de Baixas.


L'usuari s'implica a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Baixas. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en un disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament per ús personal i privat.
L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de Baixas.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Baixas no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver pres mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

8. MODIFICACIONS

Baixas es reserva el dret d'efectuar sense cap avís previ els canvis que consideri oportuns en el seu portal, podent modificar, suprimir o afegir tan continguts i serveis que es prestin en la web com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.
Baixas podrà substituir en qualsevol moment les condicions aquí presentades, degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d'aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per uns altres publicats.

9. ENLLAÇOS

En el cas que en el lloc Web s'habilitin enllaços cap a altres llocs d'Internet, Baixas no el controlarà, per tant, no es fa responsable dels continguts, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, a amplitud, veracitat, validesa dels llocs webs.
Així mateix, la inclusió d'aquestes connexions externes no implica cap mena d'associació, unió o col·laboració amb les entitats connectades.

10. GENERALITATS

Baixas perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal practicant totes les accions civils i penals que puguin correspondre en dret.

11. NULITAT PARCIAL

En cas de què qualsevol Clàusula d'aquests T&C sigui declarada nul·la, les altres clàusules encara seran vigents i es continuaran interpretant tenint en compte l'esperit dels presents T&C

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o entendran conforme a la legislació espanyola en allò que està expressament establert.

Baixas i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui sortir de la prestació dels productes o serveis als Jutjats o Tribunals del domicili de la part compradora, si l'Usuari és un consumidor final, o en el seu cas en els Jutjats I Tribunals de Barcelona si l'Usuari és una empresa

bottom of page